เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลตำบลบรบือ ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสระแก้ว


ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบรบือได้ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน อสม. ชมรมแอโรบิค และนวดแผนไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสมาชิกชมรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลบรบือให้มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบการ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในกระบวนการสร้างสรรค์ความคิด การบริหารจัดการของผู้ประกอบการ และสามาชิกชมรม
 
2023-12-01
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28