เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช


นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  ๕  หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว   มีหน่วยงานราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมพิธีจำนวนมาก 
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28