เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช


นายสุรพงษ์  เทียมเพ็ชร์  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช  ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  ๕  หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว   มีหน่วยงานราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ   พ่อค้า  ประชาชน  ร่วมพิธีจำนวนมาก