เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


🚒🚒 อบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ทม.สก.🚒🚒


🚒🚒 อบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ทม.สก.🚒🚒

(22. มิ.ย.60)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่ อาสามัคร อปพร.เทศบาลเมืองสระแก้ว ทัศนศึกษาดูงานเทศบาลเมืองพัทยา