เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


🚒🚒 อบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ทม.สก.🚒🚒


🚒🚒 อบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.ทม.สก.🚒🚒

(22. มิ.ย.60)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นำเจ้าหน้าที่ อาสามัคร อปพร.เทศบาลเมืองสระแก้ว ทัศนศึกษาดูงานเทศบาลเมืองพัทยา

2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28