เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560


(23 มิ.ย.60) กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอาชีพ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ มีจำนวน 4 หลักสูตร ดังตารางที่แนบท้ายดังนี้
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28