เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองสวัสดิการฯเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินงบประมาณแก่ประธานคณะกรรมการโครงการฯ (SML) ครั้งที่ 3


  วันนี้เวลา 13.00 น. กองสวัสดิการฯเทศบาลเมืองสระแก้ว นำโดย นายตระกูล สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการเบิกถอนเงินงบประมาณ SML แก่ประธานคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ได้รับโอนจากรัฐบาลฯ  จำนวน 12 ชุมชน คือ ชุมชนย่อยที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13  โดยมุ่งหวังว่าหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับเงินดังกล่าวจะได้นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างถูกต้อง
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28