เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จัดงานประเพณีสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2555


    วันนี้เวลา 09.09 น.  นายศานิตย์  นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานเปิดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว  โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วพร้อมทั้งผู้บริหาร พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานคับคั่ง
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28