เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จัดงานประเพณีสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2555


    วันนี้เวลา 09.09 น.  นายศานิตย์  นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  เป็นประธานเปิดงานบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว  โดยมีหัวหน้าส่วนการงาน นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วพร้อมทั้งผู้บริหาร พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานคับคั่ง