เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"


เทศบาลเมืองสระแก้วร่วม โครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง"โครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" 

โครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็ง 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็ง วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 ณ ตึกสันติไมตรี เวลา 17.30 น. โครงการ "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" เป็นกินกรรมต่อเนื่องมาจากโครงการ "ฉันรักประเทศไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความสามัคคี อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเข้มแข็ง เป็นการสร้างบรรยากาศของความรักประเทศไทยให้เกิดขึ้น โดยใช้เพลงชาติไทยเป็นสื่อในการนำคนไทยทั้งชาติมาหลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว มุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยทุกภาคทุกจัวหวัด เข้ามามีส่วนรวมในกิจกรรมนี้ โดยมุ่งหวังว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติและนำไปสู่ความสมานแนท์ของคนไทย 

โดยโครงการนี้แต่ละจังหวัดจะร่วมกันร้องเพลงชาติไทยในเวลา 18.00 นาฬิกา และทุกสถานีโทรทัศน์จะทำการถ่ายทอดสด วันละ 1 จังหวัดเรียงตามลำดับตัวอักษร โดยเริ่มต้นจังหวัดกระบี่ ในวันที่ 20 กันยายน 2552 ถึงจังหวัดอุบลราชะนีในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 จากนั้นจะเป็น กรุงเทพฯมหานคร ในวันที่ 4 ธันวาคม 252 และร่วมกันร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันทั้งประเทศ ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 โดยก่อนการร้องเพลงชาติในแต่ละจังหวัดจะมีการนำเสนอสารคดีที่แสดงถึงสิ่งที่ประชาชนของจังหวัดนั้นๆ มีความภาคภูมิใจ อาทิเช่น ศึกบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ,ยุทธนาวีแห่งจังหวัดตราด , วีระกรรมท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น 

รัฐบาลมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยได้หวนรำลึกถึงความรักความสามัคคี และความเสียสละของบรรพชนที่ร่วมกันสร้างชาติไทยขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่จากอดีตจนถึงปัจจุบันและหวังว่าความรัก ความสามัคคี จะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของสังคมไทย