เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันนี้ เวลา 07.00 น. เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ