เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดฯ


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นำคณะผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
โดยในภาคเช้า เวลา 07.00 น. นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ร์ช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้นำคณะฯ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว จากนั้น นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นำคณะเทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2553 เป็นลำดับต่อไป