เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เร่งขุดขยายเพิ่มท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับการระบายน้ำ


(29 เม.ย.59) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี และนายอภิชา ปังอักษร เลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่ขยายเพิ่มท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ขึ้น ให้กว้างขึ้น จากท่อของเก่าที่มีขนาดเล็ก บริเวณลำรางลัดกะสังเชื่อมแก่งสีเสียด เพื่อรองรับการระบายน้ำไหลไม่ทัน เพื่อให่น้ำไหลสะดวกยิ่งขึ้น