เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว แจกจ่ายข้าวสารประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ


นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสระแก้วให้ทำการแจกข้าวสารพระราชทาน ตามโครงการแจกข้าวสารประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จึงได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการแจกจ่ายข้าวสารให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ทั้ง 20 ชุมชน โดยเริ่มแจกจายจากชุมชนรอบนอกก่อนเพื่อให้ได้รับข้าวสารอย่างทั่วถึงและกระจายให้ครบทั้ง 20 ชุมชนต่อไป ซึ่งนายนิวัฒน์ วงษ์พานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้วนำทีมในการแจกจ่ายข้าวสาร ได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี