เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เข้าร่วมแข่งขันกีฬา "จตุรมิตรเกมส์"


เทศบาลเมืองสระแก้วจับมือกับเทศบาล 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี จัดมหกรรมกีฬาประเพณี 4 จังหวัด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน "จตุรมิตรเกมส์" ครั้งที่3 ณ เทศบาลเมืองแก่งคอย จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 โดยเทศบาลเจ้าภาพ เทศบาลเมืองแก่งคอย มีพิธีเปิดอลังการสร้างความประทับใจให้ชาวเทศบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ และได้มีพิธีมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่ นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีในครั้งต่อไป ในปี 2555
 
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04