เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการปั่นจักรยานศึกษาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ


(28 ส.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการปั่นจักรยานศึกษาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพ ความรู้ซึ่งมีพัฒนาการ อารมณ์ จิตใจ กระตุ้นพัฒนาการให้มีพัฒนาการที่สมวัย และให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมออกกำลังกายร่วมกัน ณ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04