เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ประกอบพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558


( 12 ส.ค. 58) ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายชูศักดิ์ ตรีสาร นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดให้มีการรำเฉลิมพระเกียรติของนักเรียน และหลังจากนั้นเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะบริเวณที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล