เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558


วันนี้ (29 ก.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว และโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ประชาชน ร่วมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 มีพิธีทางศาสนา ถวายต้นเทียยนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัย ไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 9 รูป จุดเทียนชัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมหล่อเทียนพรรษา ณ  วัดสระแก้ว (พระอารามหลวง)