เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ยากไร้


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่ยากไร้ ให้กับคุณบุญมี แจ้งโพธิ์ทอง อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/5 ถนนเทศบาล 10 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2,000 บาท ซึ่งเทศบาลเมืองสระแก้วได้รับเงินสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาสังคมที่ 61 จังหวัดสระแก้ว ท่านใดที่มีความประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวที่ยากไร้ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว โทร.037-241491 ต่อ 29
2023-12-01
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28