เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี และนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กองทุกกอง เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ศึกษาดูงานในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2558 จำนวน 120 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)