เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน


(16 ก.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับเทศบาล โดยมีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว