เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน


(16 ก.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับเทศบาล โดยมีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26