เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือน กรกฏาคม 2558


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานจัดประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองสระก้ว ครั้งที่ 4 /2558 มีวาระในที่ประชุม เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ผ่านมา และงานที่ต้องดำเนินการในเดือนถัดไปของทุกเดือน ของทุกกองเพื่อปรับปรุงแก้ไข ในการบริหารงานทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26