เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือน กรกฏาคม 2558


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานจัดประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือน กรกฏาคม 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองสระก้ว ครั้งที่ 4 /2558 มีวาระในที่ประชุม เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ผ่านมา และงานที่ต้องดำเนินการในเดือนถัดไปของทุกเดือน ของทุกกองเพื่อปรับปรุงแก้ไข ในการบริหารงานทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป