เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมประจำเดือน อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีวาระในการประชุมเรื่อง รายงานการเงินบัญชีเงินบริหารชมรม อสม. เรื่อง การติดตามประเมินผลของ อสม. การให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย การให้ความรู้เรื่อง พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเชิญชวนปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28