เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมประจำเดือน อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีวาระในการประชุมเรื่อง รายงานการเงินบัญชีเงินบริหารชมรม อสม. เรื่อง การติดตามประเมินผลของ อสม. การให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย การให้ความรู้เรื่อง พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเชิญชวนปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26