เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1,2 เมืองสระแก้ว ครั้งที่5


(9 ก.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1,2 เมืองสระแก้ว ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว