เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดกิจกรรม "อบรมกลุ่มด้านให้ความรู้ในการดูแลบำรุงจักรยาน"


(30 มิ.ย.58)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1,2 เมืองสระแก้ว กิจกรรม "อบรมกลุ่มด้านให้ความรู้ในการดูแลบำรุงจักรยาน" พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายยุตติศักดิ์ รอดธงไธสง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช3 สังกัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องประวัติการใช้จักรยานและการใช้จักรยานครั้งแรกในประเทศไทย ประเภทของจักรยาน เทคนิคการปั่นจักรยาน ข้อควรระวังในการใช้จักรยาน ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว วัดสระแก้ว(พระอารามหลวง)
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26