เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมงานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558


วันนี้ (26 มิ.ย.) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ครู รัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่า และนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมงานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26