เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1 - 2 เมืองแก้ว


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดในการประชุมโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะบ้านเนินรัตนะ 1 - 2 เมืองแก้ว