เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


งานเทศกิจ จัดโครงการเทศกิจพบผู้ประกอบการค้า ประจำปี 2554


วันนี้ เมื่อเวลา 09.30 น. นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการเทศกิจพบผู้ประกอบการค้า ประจำปี 2554 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ประกอบการค้าฯ รวมถึงทราบ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ในการอบรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ฐิติพร ก้อนแก้ว อดีตผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และ นายตนุภัทร นะรานันท์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข 7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว มาให้การบรรยายสรุปเกี่ยวกับ พรบ.ต่าง ๆ มีผู้ประกอบการร่วมเข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 40 ราย เทศบาลฯ มุ่งหวังว่า ผู้ประกอบการค้าทุกท่านจะได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายและขอบข่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ และปฏิบัติตาม พรบ. ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป