เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส พระชนมพรรษา 87 พรรษา ครั้งที่ 2/2558


(12 มิ.ย.58)เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส พระชนมพรรษา 87 พรรษา ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมชั้น3 เทศบาลเมืองสระแก้ว