เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


วันนี้ (8 มิ.ย.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาคณะกรรมการชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว คณะกรรมการชุมชนที่ปรึกษาชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชนและที่รึกษาชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายประทีป ผลเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงแรมธนาสิริ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว