เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี2558


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้งานศูนย์บริการฯ กอง สาธารณสุขฯ ร่วมดำเนินงาน กับรพร.สระแก้ว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลประจำปี2558 ในทุกชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้วตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กำหนดเช่นผู้ป่วยโรค เรื้อรัง ดังนี้ (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด,หัวใจ หลอดเลือด สมอง โรคไต ผู้ป่วยมะเร็งและโรคเบาหวาน) ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป