เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสัปดาห์ที่สี่ของเดือน พฤษภาคม 2558


วันนี้(26 พ.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารจัดประชุม ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผอ.โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานและการปฏิบัติราชการภายในเทศบาลเมืองสระแก้วให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกำหนดการให้วันอังคารสัปดาห์ที่สองและสัปดาห์ที่สี่ของเดือนเป็นวันประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว