เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีเกิดอัคคีภัย ประจำปี 2558


(15 พ.ค.58) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมโครงการซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีเกิดอัคคีภัยขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว