เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมชี้แจงฯ


วันนี้ เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับเทศบาลเมืองสระแก้ว จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้วและผู้ช่วยหาเสียงในเบื้องต้น มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การยื่นแสดงรายการบัญชีรายรับ - รายจ่ายของผู้สมัคร ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังว่าผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงจะได้มีแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ผิดกฏหมายเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง