เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้วร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้ว จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ บาททะยัก


(6 ก.พ.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้ว ได้จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ บาททะยัก ในกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 20 -50 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคดังกล่าว
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28