เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด จังหวัดปัตตนี


(5 ก.พ.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ปูยุด จ.ปัตตนี ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" จำนวน 50 คน