เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนมกราคม 58 อสม.เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุ ญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พร้อม นายณัฐฏวัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศลบาลฯ โดยเรื่องที่แจ้งให้ทราบ1. เรื่องสถานะการเงินบัญชีเงินบริหารชมรม อสม.เทสบาลฯ 2. แจ้งเลื่อนกิจกรรม MOU 3. เรื่องแจ้งสถานะการเงินเพื่อนช่วยเพื่อน 4. ควารู้เรื่องการใช้ยาในในชุมชน
2022-05-31
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-30
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-27
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-26