เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนมกราคม 58 อสม.เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุ ญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พร้อม นายณัฐฏวัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศลบาลฯ โดยเรื่องที่แจ้งให้ทราบ1. เรื่องสถานะการเงินบัญชีเงินบริหารชมรม อสม.เทสบาลฯ 2. แจ้งเลื่อนกิจกรรม MOU 3. เรื่องแจ้งสถานะการเงินเพื่อนช่วยเพื่อน 4. ควารู้เรื่องการใช้ยาในในชุมชน
2023-10-18
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28