เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง) ปี2558


วันนี้ (30 ธ.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง) ปี2558 พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว