เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว


วันนี้ (29 ธ.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์และนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาวในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งได้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว จำนวน 130ผืน จากศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่61 จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำมาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาว ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว และ ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว วัดสระแก้วพระอารามหลวง