เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2558


วันนี้ (9 ธ.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งมีหลักสูตรการฝึกอาชีพ 4 หลักสูตร ได้แก่ การทำไม้กวาดดอกหญ้า , การทำน้ำมันนวดสมุนไพร , การทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก , การทำดอกไม้จันทร์ ระหว่างวันที่ 9 - 16 ธันวาคม 2557 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว วัดสระแก้ว(พระอารามหลวง)