เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2557 กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ "การปั่นจักรยานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน"


วันนี้ (2 ธ.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ปี 2557 กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ "การปั่นจักรยานเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน" เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพจิตที่ดี เกิดอารมผ่อนคลาย และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข