เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


วันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ครบรอบ 21 ปี 1 ธันวาคม 2557


เช้านี้( 1 ธ.ค.) เวลา 07.09 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจ ังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีได้คล้องมาลัยศาลหล ักเมือง ถวายผ้าสามสี ถวายพวงมาลัย ปักธูปเทียนเครื่องบวงสรวง โหรพราหมณ์ ดำเนินพิธีกรรม จากนั้นเวลา 08.09 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว และเวลา 09.20 น. ที่หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานใ นพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557