เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว


นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์ของกองทุนฯที่ได้มีเจตนาในการช่วยเหลือเพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐาน จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การเกิด การเจ็บ การป่วย และเสียชีวิตให้กับสมาชิกนั้น ประกอบกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนฯ ซึ่งมีสมาชิกด้วยกัน จำนวน 202 ราย จัดสวัสดิการสมาชิกไปแล้ว จำนวน 9 ราย เป็นเงินที่กองทุนได้จ่ายให้แก่สมาชิก 16,000 บาท จะเห็นได้ว่ากองทุนฯมีความมั่นคงในการดำเนินงานเป็นอย่างดี และได้ช่วยเหลือระหว่างสมาชิกด้วยกัน