เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


(18 พ.ย.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนชุมชน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว(ชั้น3)