เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔


เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยนายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารฯ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณสวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ ข้างเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อเป็นการปลูกฝังและสืบสานการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและยังเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งงานลอยกระทงในครั้งนี้ยังส่งเสริมให้ใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของแหล่งน้ำ ที่มีคุณประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และสภาพแวดล้อม นำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังถือเป็นการนำเอาความทุกข์ ความโศก รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ำอีกด้วย โดยนายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ การประกวดมิสเตอร์นพมาศ ประจำปี ๒๕๕๔ 
รางวัลชนะเลิศ น.ส.ปิยะธิดา ปิยะประภากูล (น้องเอ๊ะ) บริษัท นิสสันสระแก้ว ส่งเข้าประกวด 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ น.ส.ธัญญธิดา รุ่งรุจจิรากุล (น้องนุ่น) ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๕ บ้านหนองเสม็ดเหนือ ส่งเข้าประกวด 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ น.ส.ฟารีดา หมื่นไสยาสน์ (น้องเฟรมมี่) 
และการแสดงวงดนตรี โรงเรียนบ้านแก้ง 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ การประกวดธิดาช้าง ประจำปี ๒๕๕๔ ๒๕๕๔ 
รางวัลชนะเลิศ น.ส.อรวรรณยา มวยทองดี (น้องนุ๊กนิ๊ก) ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๖ ตลาดสระแก้ว ส่งเข้าประกวด 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ น.ส.นิภาพร รอดไพบูลย์ (น้องมิ้นต์) ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๒ บ้านคลองจาน ส่งเข้าประกวด 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ น.ส. ศโรรัตน์ จินดาทิพย์ (น้องนัตตี้) ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๐ บ้านรัตนะ ๒ หลังสระแก้ว ส่งเข้าประกวด 
การแสดงศิลปินนักร้อง เด่น – เอ็ม สังกัดอาร์สยาม และการแสดงวงดนตรีหมอลำเรื่องต่อกลอน 
และในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๔ การประกวดนางนพมาศ ประจำปี ๒๕๕๔ 
รางวัลชนะเลิศ น.ส.งามเพ็ญ เกริงกำจรกิจ (น้องกุ้ง) ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๖ ตลาดสระแก้ว ส่งเข้าประกวด 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ น.ส.ณัฐธยาน์ แพนลา (น้องแพท) ชุมชนเมืองย่อยที่ ๙ บ้านสุขศาลา ส่งเข้าประกวด 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ น.ส. ฐิติมา ล้อมเวียง (น้องใหม่) ชุมชนเมืองย่อยที่ ๔ บ้านใหม่คลองปูน ส่งเข้าประกวด 
ผลการประกวดกระทง 
รางวัลชนะเลิศ ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๘ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ชุมชนเมืองย่อยที่ ๑๐ บ้านรัตนะ ๒ หลังวัดสระแก้ว 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ชุมชนเมืองย่อยที่ ๘ บ้านรัตนะ ๑ เนินกลอย 
การแสดงศิลปินนักร้องเต๊ะ วงจุ้ย - ศร สินชัย และการแสดงวงดนตรีคณะหมอลำคำเกลี้ยงเลิศอิสาน บรรยากาศภายในงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง กันอย่างคึกคัก