เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว


(11 พ.ย.) นายเศรษฐ์พงค์ชัย อัครพลประชิต รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประชุมเรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองสระแก้ว