เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557


(10 พ.ย.) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  ในการประชุมเป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละกองที่ได้ปฏิบัติงานที่แล้วเสร็จ  และที่กำลังดำเนินการอยู่