เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2557


 (วันนี้ 23 ต.ค.) นายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมวางพวงมาลา หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดในพิธี วางพวงมาลา ถวายมาลัยข้อพระกร พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จุดเทียน ธูป ที่เครื่องทองน้อย ถวายพานดอกไม้สด ถวายบังคม โดยนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นอันเสร็จพิธี