เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ป่าแดด จ.เชียงใหม่


(17 ต.ค) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานตำบลป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 100 คน