เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


นายกฯ เมืองสระแก้วพร้อมคณะฯ ร่วมปล่อยขบวนปั่นจักรยาน 7 แผ่นดินฯ


วันนี้ เวลา 09.00 น. นายหฤษฎ์ สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายศานิตย์ นาคสุขศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมโครงการปั่นจักรยาน 7 แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยได้เริ่มปั่นมาตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ รวมทั้งสิ้น 116 วัน สำหรับในประเทศไทยได้ปั่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวม 71 วัน และขยายเส้นทางการปั่นไปอีก 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ พม่า จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชาและมาเลเซีย และสิ้นสุดลงที่ประเทศไทย รวมระยะทางทั้งสิ้น 7,500 กิโลเมตร 
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการต่าง ๆ ร่วมปล่อยขบวนปั่นจักรยานฯ กันอย่างคับคั่ง