เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2555


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระแก้ว เริ่มดำเนินโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำปี 2555 โดย เริ่มดำเนินโครงการแล้ววันนี้ ณ บริเวณถนนเทศบาล 6 ซอย 1 และจะดำเนินการให้ครบทุกชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วภายในเดือนกันยายน 2555 นี้ วัตถุประสงค์เพื่อให้ท่อระบายน้ำสะอาด ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันน้ำท่วมขังอันเนื่องมาจากท่อระบายน้ำอุตัน 
อนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมขัง จึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนทุกท่าน อย่าได้กวาดขยะมูลฝอยต่าง ๆ ดิน หิน ทราย ลงท่อระบาย เพราะจะทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้เป็นบ่อเกิดของอุทกภัยอันอาจจะเกิดขึ้น