เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลหนองพระ ศึกษาดูงานสินค้า Otop เมืองสระแก้ว


นายเสน่ห์ หลงแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองพระ นำคณะสตรีแม่บ้านตำบลหนองพระกว่า 200 คน ดูงานกลุ่มสตรีเครื่องหอมเมืองสระแก้ว ซึ่งสินค้า Otop ของที่นี่ได้รับรางวัลสินค้า Otop ระดับ 5 ดาว ในด้านการแปรรูปสมุนไพรไทยและการสกัดน้ำมันหอมระเหย 
ในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสินค้า Otop ได้รับเกียรติจากคุณอ้อยทิพย์ จำจด ประธานกลุ่มสตรีเครื่องหอมเมืองสระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับกลุ่มสตรีเครื่องหอมเมืองสระแก้วและการแปรรูปสมุนไพรและการสกัดน้ำมันหอมระเหยรวมถึงการพัฒนาสูตรจนได้รับรางวัลสินค้า Otop คุณภาพระดับ 5 ดาว ทำให้มีผู้สนใจศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ในการศึกษาดูงานจากหลายคณะ ทำให้กลุ่มสตรีเครื่องหอมเมืองสระแก้วคิดพัฒนาการท่องเทียวไปพร้อมกัน โดยเฉพาะในเรื่องการท่องเทียวเชิงนิเวศน์และการทำโฮมเสตย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มสตรีฯ และชาวชุมชนบ้านหนองนกเขาเป็นอย่างดี และทางกลุ่มหวังที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้กลายเป็นจุดขายของเมืองสระแก้วอีกด้วย