เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 5 / 2557


วันนี้ (27 ส.ค.) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสุรพงษ์ เทียมเพ็ชร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 5 / 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว